Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Dokumenti

  /  Dokumenti

Financijsko izvješće POU Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine

Plan i program rada Pučko otvoreno učilište Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2024

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu; Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu; Odluka o usvajanju

Plan i program rada Pučko otvoreno učilište Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2023

Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2022.

Financijsko izvješće POU Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine

Plan rada POU Ogulin 1.1.-31-12.2022.

Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021 godine

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Pučko otvoreno učilište Ogulin za 2021.

Plan rada POU Ogulin 1.1.-31-12.2021.

Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.2020. – 31.12.2020. godine

Plan rada POU Ogulin 1.1.-31-12.2020.

Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.2019.-31.12.2019. godine

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.2019.-31.12.2019. godine

Plan rada POU Ogulin 1.1.-31-12.2019.

Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2018. godine

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2018. godine

Plan rada POU Ogulin 1.1.-31-12.2018.

Pravilnik o izdavanju duplikata POU Ogulin

Odluka o korištenju mobilnih telefona POU Ogulin

Izmjene i dopune Odluka o visini putnih troškova i dnevnica POU Ogulin

Odluka o visini putnih troškova i dnevnica POU Ogulin

Procedura naplate vlastitih prihoda POU Ogulin

Procedura putnih naloga POU Ogulin

Procedura stvaranja ugovornih obveza POU Ogulin

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretnina POU Ogulin

Procedura pravo na zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije radnika POU-Ogulin

Procedura pravo na pristup informacijama POU Ogulin

Procedura zaprimanja računa POU Ogulin

Registar ugovora jednostavna nabava

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Strateški plan POU Ogulin 2023. – 2027.

Strateški plan POU Ogulin 2018. – 2022.

Statut Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

Odluka i izmjene Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin

Skip to content