Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Sustav osiguravanja kvalitete

  /  Sustav osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete Pučkog otvorenog učilišta Ogulin temelji se na proceduri unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete provedbe programa obrazovanja te na rezultatima analize različitih kvalitativnih i kvantitativnih podataka, pri čemu se posebna pažnja pridaje povratnim informacijama polaznika i sudionika programa. Evaluacije programa redovito se provode te se rezultati ovih evaluacija koriste kako bi se poboljšalo obrazovno iskustvo polaznika i sudionika. Provodi se također i evaluacija ukupnog rada i poslovanja koja je i temelj za izračun indeksa zadovoljstva polaznika i sudionika. Trenutni indeks zadovoljstva polaznika i sudionika programa Pučkog otvorenog učilišta Ogulin iznosi 4,94 na skali od 1 do 5.Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete provodi se u petogodišnjim ciklusima i sastoji se od suradničke procjene; tima za samovrednovanje sastavljenog radnika, predstavnika upravnog tijela, stručnih suradnika, polaznika i predstavnika partnerskog gospodarskog subjekta iskusnih u postupcima osiguravanja kvalitete provode prosudbu rada i djelovanja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin te predlažu potencijalna poboljšanja u njihovom djelovanju.

Pučko otvoreno učilište Ogulin aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz:

 • uspostavu i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja – ESG-ji te na zajedničkim načelima kvalitete koja su formulirana na temelju ISO načela upravljanja kvalitetom i UNESCO-vim smjernicama za priznavanje, validaciju i akreditaciju ishoda neformalnog i informalnog učenja (UNESCO Institut za Cjeloživotno učenje, 2012)., Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine 144/21), Pravilnikom o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23), Priručnikom za unutarnje osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih Smjernice, područja i alati za samovrednovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz promoviranje aktivne uloge svih dionika obrazovnog procesa te posebice aktivno poticanje angažiranosti polaznika i sudionika programa u sustavu osiguravanja kvalitete te Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
 • razvoj obrazovnih programa temeljenih na inovativnosti i potrebama tržišta rada i društva
 • aktivno uključivanje polaznika i sudionika u obrazovni proces i ostale aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
 • stvaranje poticajnog okruženja za rad u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin
 • poticanje međunarodno usporedivih programa i razvoj istih koji jamče aktivnu ulogu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
 • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada te na temelju istih periodično revidiranje politike, ciljeva i postupaka osiguravanja kvalitete Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika na svim područjima djelovanja.

Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti Sveučilište smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima kvalitetu znanstvenih istraživanja i kvalitetu doprinosa razvoju zajednice.

Strategija za unaprjeđivanje kvalitete Pučkog otvorenog učilišta Ogulin uključuje:

 • poticanje stalne rasprave o kvaliteti te širenje kulture kvalitete u sklopu rada i djelovanja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i šire zajednice
 • razvoj te organizacija evaluacijskih i samoevaluacijskih postupaka za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja, kao i različitih ciljnih populacija (polaznika, sudionika, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca, javnog mijenja)
 • osiguravanje permanentnih povratnih informacija od polaznika i sudionika programa, uz uvažavanje njihovih primjedbi, prijedloga i kritika
 • definiranje standarda i kriterija kvalitete na Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
 • razvoj internih mehanizama (postupaka) za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete
 • osiguravanje učinkovitosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete rada Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
 • poticanje i osiguranje razvoja kadrova – osiguravanje profesionalnog usavršavanja nastavnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja

Sustavom osiguranja kvalitete slijedi se misija Pučkog otvorenog učilišta Ogulin da doprinosi intelektualnom, društvenom i općem razvoju okruženja u kojem djeluje putem pružanja kvalitetnih usluga obrazovanja i razvijanje koncepta cjeloživotnog učenja kao životnog stila pojedinca. Ova ustanova razvojem kulture potiče razvoj grada Ogulina nadopunjuje kulturnu ponudu te utječe na turistički, socijalni, kulturni i gospodarski rast te lokalnu zapošljivost, te omogućuje se ostvarivanje vizije u kojoj se Pučko otvoreno učilište Ogulin ističe se kao konkurentni centar cjeloživotnog učenja te kvalitetnih obrazovnih i kulturnih aktivnosti grada Ogulina.

Skip to content