Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Kultura

  /  Kultura

Pučko otvoreno učilište Ogulin ističe se kao konkurentni centar pripreme, organizacije i provedbe programa u kulturi. Polazeći od postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti, ostvarivanjem programa javnih potreba u kulturi potrebno je unaprijediti segmente kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, proizvodnje i javne komunikacije, ojačati sudjelovanje u svekolikom kulturnom životu, očuvati kulturnu raznolikost, jačati ravnomjernost kulturnog razvitka, promicati kulturu kao razvojnu snagu društva, jačati svijest o vrednovanju kulturnog proizvoda te osnažiti kulturno poduzetništvo i status umjetnika. Pučko otvoreno učilište Ogulin kroz godinu organizira brojna kulturna događanja poput gostovanja predstava, glazbene koncerte, aktivnosti kojima se promovira tradicijska kultura. Pučko otvoreno učilište Ogulin na osnovu pripreme, prijave i realizacije projekata ostvaruje sufinanciranja iz nadležnog i nenadležnog proračuna te provodi niz cjelogodišnjih programa u kulturi: Dani Ilme de Murske, (F)ilma,  Škola pjevanja POU Ogulin, Ženska vokalna skupina Đule, Kreativni studio POU Ogulin, Lutkarski studio POU Ogulin, Dramski studio POU Ogulin, Studio POI žongliranja, ART tečaj crtanja i slikanja za djecu i mlade, ART tečaj crtanja i slikanja za odrasle. Provoditelj je i niz projekata: Bajka na zidu, Slikarska tehnika mozaik, Vez u suvremenom ruhu, Zidnjaci u suvremenom ruhu, Radionica izrade likova od slame, Radionica pletenja, Bajka na tanjuru, Spikeraj – mala škola novinarstva i ostalo. Aktivni je dionik projekta zaštite Ogulinske masnice kao zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra. Organizator je predstava, projekcija, izložbi i ostalih kulturnih aktivnosti tijekom godine te ostvaruje suradnju s velikim brojem kulturnih tijela, ustanova, organizacija te fizičkih osoba iz područja kulture. U sklopu programa u kulturi u Pučkom otvoreno učilištu Ogulin od studenog 2019. godine djeluju:

 

Dramski studio POU Ogulin

voditeljica: Martina Zorić

 

Lutkarski studio POU Ogulin

voditeljica: Sonja Borić

 

Plesni studio POU Ogulin

voditelji: Katarina i Toni Čavala

 

Svi plešemo – program inkluzivnog plesa

voditelji: Katarina i Toni Čavala

 

Ženska vokalna skupina Đule

voditeljica: Karla Ana Sabljak

 

Kreativni studio POU Ogulin

voditeljice: članice Udruge žena Ogulin

 

Više o programima na pouogulin@ogulin.hr.

Skip to content