Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

CTKOG

  /  CTKOG

 

Centar za tehničku kulturu Ogulin osnovan je 10. srpnja 2018. godine temeljem Sporazuma o suradnji Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i Društva pedagoga tehničke kulture Ogulin. Cilj ovog projekta je promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice razvojem svih aspekata tehničke kulture. Njegov cilj je jačanje svijesti o tehničkoj kulturi kroz poticanje primjene iste i kroz organiziranje stručnih edukacija i radionica u području tehničke kulture čime Društvo pedagoga tehničke kulture kao organizacija civilnoga društva doprinosi osnaživanju obrazovanja za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije.

Specifični ciljevi su:
» pomoću svih aspekata tehničke kulture povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja djece i mladih u području održivog razvoja na području Grada Ogulina;
» radionicama i edukacijama svih aspekata tehničke kulture osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

 

Akademija robotike Društva pedagoga tehničke kulture Ogulin
Ponedjeljak 16:00 – 19:00 sati
Utorak 16:00 -19:00 sati
Petak 18:00 -20:00 sati

 

Radionice i edukacije Društva pedagoga tehničke kulture Ogulin su uvelike pridonijele poticanju razvoja tehničke kulture i povećanju uključivosti građana, posebice djece i mladih Grada Ogulina i okolice, kao i jačanju svijesti o tehničkoj kulturi kroz poticanje primjene iste i kroz organiziranje stručnih edukacija u području tehničke kulture. Društvo pedagoga tehničke kulture Ogulin ostvarilo je izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Grada Ogulina i šire, posebno djece i mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor zanimanja u području prirodoslovlja i tehnike,  potaknulo je razvoj i unapređivanje inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Gradu Ogulinu i šire, pridonijelo razvitku udruga tehničke kulture na području Grada Ogulina i šire, u tehničko-kulturnim i tehničko-sportskim područjima tehničke kulture; provođenjem aktivnosti, posebice projekta STEM bajka pridonijelo popularizaciji i promidžbu znanosti i tehnike te poticanju sklonosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj značajnim pedagoškim, znanstvenim i stručnim radom u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture  u Gradu Ogulinu te promicalo tehnološki razvitak, popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticalo sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj i šire.

Skip to content