Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pravo na pristup informacijama

  /  Pravo na pristup informacijama

Sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:

Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 25/13, 85/15 i 69/22)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/1).

Pučko otvoreno učilište Ogulin (POU Ogulin) omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio POU Ogulin zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji. Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama1, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije2, koji možete poslati:

na adresu: Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin

elektroničkom poštom na adresu: pristupinformacijamapouog@gmail.com

ravnateljica: Blanka Poljak Franjković

kontakt broj: +385 99 6858 314

elektronička adresa: pouogulin@ogulin.hr

radno vrijeme POU Ogulin: 6:00 – 22:00 sata

Odluka o određivanju službenika za informiranje POU Ogulin

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona +385 99 6858 314, ponedjeljkom i srijedom od 10:00 do 11:00 sati.

Na pristup informacijama u postupcima pred POU Ogulin ne plaća se pristojba, ali POU Ogulin ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

O zahtjevu za pristup informaciji POU Ogulin će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a taj se rok može produžiti za još dodatnih 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta POU Ogulin, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je produljenje neophodno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije te ako je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa.

POU Ogulin će ograničiti pristup informaciji u slučajevima taksativno propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Isto se dostavlja Obrascem za ponovnu uporabu informacija4.

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN, br. 87/2018)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu Pučko otvoreno učilište Ogulin

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Skip to content