Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Author: Pučko otvoreno učilište

  /  Articles posted by Pučko otvoreno učilište

Pučko otvoreno učilište Ogulin do 20. siječnja 2023. godine putem javnih poziva Ministarstva kulture i medija i Karlovačke županije ostvarilo je sufinanciranje od ukupno u visini od 2.081.493,68 / 276.261,69 EUR za programe u kulturi. Na temelju prijava na na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija

Udruga žena Ogulin potaknuta idejom Mirjane Poljak, članice udruge pokrenula je Radionicu Izrade hobica. Priča s ovim malim hobotnicama započela je u Danskoj 2013. godine kada su liječnici otkrili važnost pletenih hobotnica koje pomažu prijevremeno rođenim bebama. Palčići koji su u svojim prvim danima uz sebe imali pletene hobotnice poboljšale svoje disanje, imali su pravilne otkucaje

 PLESNI STUDIO POU OGULIN Pučko otvoreno učilište Ogulin poziva sve zainteresirane na prijavu na audiciju za člana Plesnog studija POU Ogulin. Voditelji studija su educirani stručni suradnici Katarina Čavala i Toni Čavala iz Alegria - centar za ples i rekreaciju. TERMIN: subotom od 15:00 do 17:00 sati. Sudjelovanje u projektu je besplatno. AUDICIJA: Audicija za nove članove će se održati 21.1.2022. godine u 15:00 sati.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 112-01/23-06/01 URBROJ: 2133-60/06-23-1 Ogulin, 5.1.2023.   Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o radu i članka 18. stavak 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin Upravno vijeće Pučkog otvoreno učilište Ogulin raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – ANDRAGOŠKI VODITELJ (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – neodređeno radno vrijeme, uz probni rad

Volite pjevati? Imate više od 18 godina? Prijavite se na audiciju za članicu Ženske vokalne skupine Đule, a koju će voditi talentirana i educirana glazbenica Karla Ana Sabljak. Sve što morate je prijaviti se za audiciju putem online prijavnice https://forms.gle/m777n5v4G2RcSyZ56 najzad do petka, 13.1.2023. godine. Audicija će se održati u subotu, 14.1.2023. godine u Dvorani 1

Na temelju Rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, KLASA: UP/I-31603/22-01/000128, URBROJ: 2133-07-02/07-22-0019 od 19.7.2022. godine, pravomoćno od 12.8.2022. godine i provedenog postupka jednostavne nabave te u skladu s Ugovorom o nabavi: Izrada i ugradnja: Tehnološka konstrukcija za scensku mehanizaciju višenamjenske dvorane Ogulin, URBROJ: URBROJ: 2133/60-01-22-498/18 od 8.11.2022. godine završeni su radovi koji se odnose na

Dunja, Iris, Emma i Tessa, članice Lutkarskog studiija POU Ogulin i njihova mentorica Sonja Borić izvele su odličnu predstavu Nestašna zvjezdica. Čestitamo našim lutkaricama i mentorici i veselimo se novim lutkama i predstavama. Hvala članicama Udruga žena Ogulin na finim domaćim kolačima kojima su počastile brojnu publiku.

Grad Ogulin ponovno krase božićne jaslice u prirodnoj veličini, izrađene isključivo prirodnim materijalima. Nastale su 2019. godine na radionici Izrada skulptura od slame koju je provelo Pučko otvoreno učilište Ogulin. Za njihov nastanak najzaslužnija je autorica i voditeljica radionica Marija Trdić Ćuk te sudionice Tonka Vučić, Dragica Brozović, Nada Brozović, Andreja Despot, Barbara Despot, Ljubica Gašparović,

Skip to content