Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

lipanj 2024

  /    /  lipanj

UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 112-01/24-01/01 URBROJ: 2133-60-06-24-1 Ogulin, 18.6.2024.   Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i članka 17. točka X. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin Upravno vijeće Pučkog otvoreno učilište Ogulin raspisuje   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA – BILJETERKA (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – određeno radno vrijeme,

Pravilnikom o organiziranju, financiranju i donošenju programa Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo uređuje se status, organiziranje, financiranje i donošenje programa Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo. Navedeni pravilnik nakon konzultacija i mišljenja od strane stručnih tijela 22.3.2024. godine donijelo je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Pravilnik je stupio na snagu 15.6.2024. godine.

Pučko otvoreno učilište Ogulin poziva sve zainteresirane na upis u novi program Maći domaći za djecu od 6 - 12 godina u vremenskom periodu od 8. do 19. srpnja. Ovaj program osmišljen je kako bi djeci pružio osnovne vještine domaćinstva, sigurnosti kod kuće, te ih upoznao s tradicionalnim igrama i osnovnim kulinarskim vještinama. Cilj programa je

Program obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati. Tijekom programa polaznici usvajaju znanja i vještine kroz klasični vođeni proces učenja (24 sata), učenjem temeljenim na radu (117 sati) i samostalnim aktivnostima od 9 sati. Predavač u programu je David Fabijan. Više o programu i

Program obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacije gospodarenje otpadom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati. Vještine koje polaznik stječe završetkom programa: kategorizirati otpad po ključnim brojevima identificirati posebne kategorije otpada primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi. Predavač u programu je Dario Marković. Više o programu i ostalim

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 85 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 140 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 125 sati. Predavač u programu

Skip to content