Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  JAVNI POZIV ZA IZBOR UMJETNIČKOG RAVNATELJA SMOTRE IZVORNOG FOLKORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO (M/Ž)

JAVNI POZIV ZA IZBOR UMJETNIČKOG RAVNATELJA SMOTRE IZVORNOG FOLKORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO (M/Ž)

Pučko otvoreno učilište Ogulin
Trg Petra Stipetića 1
47300 Ogulin
KLASA: 611-05/24-01/03
URBROJ: 2133-60-01-24-1
Ogulin, 27.6.2024.
Na temelju članka 8. Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo (u daljnjem tekstu Smotra), Organizacijski odbor Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo (u daljnjem tekstu Organizacijski odbor), raspisuje
JAVNI POZIV ZA IZBOR UMJETNIČKOG RAVNATELJA SMOTRE IZVORNOG FOLKORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO (M/Ž)
– na razdoblje od dvije godine
Organizacijski odbor Smotre poziva sve zainteresirane i kvalificirane stručnjake i kulturne djelatnike da se prijave na natječaj za poziciju umjetničkog ravnatelja Smotre.
Umjetnički ravnatelj Smotre imenuje se na razdoblje od dvije godine.
Uvjeti:
Kandidati za umjetničkog ravnatelja trebaju biti istaknuti stručnjaci i kulturni djelatnici s relevantnim iskustvom u području folklora, kulture i umjetnosti.
Opis poslova:
– Osmišljavanje i utvrđivanje programa i financijskog plana Smotre:
– U suradnji s ravnateljem POU Ogulin, umjetnički ravnatelj osmišljava, utvrđuje i podnosi Organizacijskom odboru prijedlog programa i financijskog plana Smotre.
– Izvršenje programa: Odgovoran je za izvršenje programa Smotre sukladno smjernicama i kriterijima određenim Pravilnikom.
– Suradnja s ravnateljem POU Ogulin: Priprema i podnošenje prijedloga programskog izvješća.
– Izrada jednog izvješća zajedno s prijedlogom financijskog izvješća, koje se podnosi Organizacijskom odboru na usvajanje.
Naknada:
Naknadu za rad umjetničkog ravnatelja Smotre određuje ravnatelj POU Ogulin posebnom odlukom, a isplaćuje se iz odobrenih sredstava za Smotru.
Prijava:
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:
– Životopis (CV) s relevantnim podacima o stručnom i radnom iskustvu.
– Pismo motivacije u kojem objašnjavaju svoju viziju i pristup organizaciji Smotre.
– Dokaze o stručnosti i prethodnim uspjesima u području kulture i umjetnosti.
Rok i način podnošenja prijave:
Prijave se podnose poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin s naznakom “Prijava za izbor umjetničkog ravnatelja Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo NE OTVARAJ.” Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog poziva na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.
Napomena:
Organizacijski odbor zadržava pravo da, nakon provedenog javnog poziva, na osnovu prijava odabere najkvalificiranijeg kandidata i predloži ravnatelju POU Ogulin sklapanje ugovora o djelu s odabranim kandidatom. Za dodatne informacije, zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem elektroničke pošte na adresu episarnica@ogulin-uciliste.hr.
predsjednica Organizacijskog odbora
Blanka Poljak Franjković
Skip to content