Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Općenito

  /  Općenito

Nakon administrativne provjere te provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti, izdataka te ocjene kvalitete od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđeno je da projektni prijedlog Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u Ogulinu, NPOO.C6.1.R1-I3.01.0036. udovoljava definiranim uvjetima i kriterijima poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra te na osnovu istoga Ministarstvo

Videkova košuljica priča je o siromašnom dječaku, najmlađem od sedmero djece koji uvijek nasljeđuje iznošenu košuljicu. To ga ne smeta jer najviše voli provoditi vrijeme u prirodi pomažući biljkama i životinjama. Kad se od takve igre košuljica podere, Videku u znak zahvalnosti pomažu sva bića s kojima se u svojoj dobrodušnosti sprijateljio. To je priča o

Pučko otvoreno učilište Ogulin Trg Petra Stipetića 1 47300 Ogulin KLASA: 602-03/24-01/01 URBROJ: 2133-60/01-24-1 Ogulin, 20.2.2024. PREDMET: POZIV ZA PREDAJU PONUDA PREDAVAČA U PROGRAMIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH dostavlja se   Pučko otvoreno učilište Ogulin objavljuje poziv za predaju ponuda za predavača u programima obrazovanja odraslih kako slijedi: 1. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama 2. Program obrazovanja

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22; ZJN 2016), evidencijski broj nabave: VV1/2023, temeljem Obavijesti o nadmetanju br. 2023/S 0F2-0050320 objavljene 01.12.2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (s pripadajućim Ispravkom - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama br. 2023/S 232-729297 objavljenom 01.12.2023. godine), pripadajuće

Nakon provedbe Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanje odjeće rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu i Programa za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom za ukupno sedam polaznika istima su uručena uvjerenja. "Ove godine završavamo sa sedam osposobljavanja, sada dodjeljujemo uvjerenja za dva mikro osposobljavanja za raspoređivanje otpada i dva za pranje rublja. To su

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22; ZJN 2016), evidencijski broj nabave VV1/2023, temeljem Obavijesti o nadmetanju br. 2023/S 0F2-0036781 objavljene 04.09.2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (s pripadajućim Ispravkom - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama br. 2023/S F14-0040179 objavljenom 28.09.2023. godine) i

U suradnji s Udruga žena Ogulin proveden je program Tiha u sklopu kojeg su ilustracijom, šivanjem i vezenjem izrađene tihe slikovnice o djevojčici Tiha koja je žrtva no u isto vrijeme i borac protiv nasilja. Ove tihe slikovnice postale su glasni krik i omogućile osvještavanje najmlađih čitatelja i uče ih o borbi protiv nasilja. Šivanje u

Skip to content