Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  POTPISAN UGOVOR ZA SCENSKU TEHNIKU U SKLOPU PROJEKTA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POU OGULIN

POTPISAN UGOVOR ZA SCENSKU TEHNIKU U SKLOPU PROJEKTA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POU OGULIN

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22; ZJN 2016), evidencijski broj nabave: VV1/2023, temeljem Obavijesti o nadmetanju br. 2023/S 0F2-0050320 objavljene 01.12.2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (s pripadajućim Ispravkom – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama br. 2023/S 232-729297 objavljenom 01.12.2023. godine), pripadajuće Dokumentacije o nabavi iz studenog 2023. godine, Ponude Prodavatelja br. 23-010-000975 od 03.01.2024. godine (dalje u tekstu: Ponuda), Odluke o odabiru (KLASA: 406-03/23-01/01, URBROJ: 2133-60-01-24-202) od 19.01.2024. godine kojom je Ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda između naručitelja Pučko otvoreno učilište Ogulin i prodavatelja LAV PROJEKT d.o.o. za usluge potpisan je Ugovor kojem je predmet nabave scenske tehnike te druga pripadajuća oprema u skladu s tehničkom/projektnom dokumentacijom koja se odnosi na predmet nabave kao i pripadajući radovi na elektrotehničkim instalacijama za objekt Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Vrijednost Ugovora je 329.575,00 EU bez PDV-a, odnosno 411.968,75 EUR s PDV-om. Radove sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija i Grad Ogulin.
Skip to content