Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  POTPISAN UGOVOR ZA SCENSKU MEHANIZACIJU U SKLOPU PROJEKTA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POU OGULIN

POTPISAN UGOVOR ZA SCENSKU MEHANIZACIJU U SKLOPU PROJEKTA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POU OGULIN

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22; ZJN 2016), evidencijski broj nabave VV1/2023, temeljem Obavijesti o nadmetanju br. 2023/S 0F2-0036781 objavljene 04.09.2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (s pripadajućim Ispravkom – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama br. 2023/S F14-0040179 objavljenom 28.09.2023. godine) i Obavijesti o nadmetanju br. 2023/S 169-531220 objavljene 04.09.2023. godine u Službenom listu EU (s pripadajućim Ispravkom – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama br. 2023/S 188-588774 objavljenim 29.09.2023. godine), pripadajuće Dokumentacije o nabavi iz kolovoza 2023. godine (uključivo Dopunu br. 1 Dokumentacije o nabavi od 25.09.2023. godine, Izmjenu br. 2 Dokumentacije o nabavi od 25.09.2023. godine, Izmjenu br. 3 Dokumentacije o nabavi od 26.09.2023. godine i Objašnjenju br. 4 Dokumentacije o nabavi od 29.09.2023. godine), Ponude Prodavatelja oznake “FT-SCM 17-2023” od 05.10.2023. godine (dalje u tekstu: Ponuda), Odluke o odabiru (KLASA: 406-03/23-01/01, URBROJ: 2133-60-01-23-111) od 17.11.2023. godine ekonomski najpovoljnije ponude između naručitelja Pučko otvoreno učilište Ogulin i prodavatelja Futurteh d.o.o. potpisan je Ugovor kojem je predmet nabave scenska mehanizacija te izrada, isporuka, unošenje, postavljanje, montaža i ugradnja iste za objekt Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Vrijednost Ugovora je 218.760,00 EUR bez PDV-a, odnosno 273.450,00 EUR s PDV-om. Radove sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija i Grad Ogulin. 

Skip to content