Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  ODOBREN PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

ODOBREN PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

Nakon administrativne provjere te provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti, izdataka te ocjene kvalitete od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđeno je da projektni prijedlog Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u Ogulinu, NPOO.C6.1.R1-I3.01.0036. udovoljava definiranim uvjetima i kriterijima poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra te na osnovu istoga Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske donijelo je Odluku o financiranju navedenog projekta u iznosu od 1.407.987,64 EUR uz stopu sufinanciranja od 100%.
Projektom je obuhvaćena izrada dokumentacije, energetski pregledi prije i nakon obnove, mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetskih svojstava ili zamjena postojeće stolarije/bravarije energetski učinkovitijom, izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova i zidova prema negrijanom dijelu zgrade, centralizacija, modernizacija ili zamjena sustava grijanja, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE, ugradnja sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom, modernizacija ili zamjena sustava rasvjete, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, horizontalne mjere: izvedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uređenje s ozelenjavanjem sivih površina te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici), mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle) u zgradi ili na čestici zgrade, elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom) u zgradi ili na parkiralištu čestice zgrade, nadzor, te ostalo. Primjenom navedenim mjera osigurat će se zdravi klimatski uvjeti i smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 98,65 %. Projektnu prijavu izradilo je Pučko otvoreno učilište Ogulin, Grad Ogulin i Razvojna agenciji Karlovačke županije KARLA. Po potpisivanju ugovora pristupit će se provedbi postupka javne nabave i odabiru izvođača.
Skip to content