Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  JAVNI POZIV ZA USTUPANJE KUĆICA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI I ŠTANDOVA ZA OBAVLJANJE KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE 24. SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO 2020.

JAVNI POZIV ZA USTUPANJE KUĆICA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI I ŠTANDOVA ZA OBAVLJANJE KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE 24. SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO 2020.

Pučko otvoreno učilište Ogulin
Trg Petra Stipetića 1
47300 Ogulin
URBROJ: 2133/60-01-20-293
Ogulin, 19.09.2020.

JAVNI POZIV ZA USTUPANJE KUĆICA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI I ŠTANDOVA ZA OBAVLJANJE KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE 24. SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO 2020.

Predmet javnog poziva je izdavanje dozvole za korištenje kućica i štandova, bez naplate najma, za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti na manifestaciji 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2020. od 11.-13.09.2020. godine Iskaz interesa i odabir za besplatno korištenje lokacije i infrastrukture se provodi podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta kako slijedi:

I. UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

1. Na Javni poziv za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na manifestaciji 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2020. mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.

2. Prednost imaju ugostitelji s tradicijskom ponudom hrane i pića primjerenoj koncepciji manifestacije, ali i prigodnom ambalažom u kojoj će posluživati hranu (prednost pri odabiru će imati ugostiteljski objekt koji nudi eko ambalažu ili način promicanja odvajanja otpada, promicanja ekologije i zaštite okoliša) te cjenikom usluga koje su prilagođene tematici 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2020.

3. Ugostiteljski objekt s ponudom hrane obvezan je nuditi najmanje tri (3) prigodna jela (primjer slana jela: kobasice, sarma, gulaši, buncek s krumpirom i kiselim zeljem, burgeri s tradicijskim namirnicama i/ili tradicijski kolači ili slastice, masnica, …). Ovi uvjeti se ne odnose na ugostitelje koji unajmljuju prostor za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (topli i hladni sendviči, hrenovke, kobasice, hot dog, pommes frites, palačinke, forneti, štrudle, langoši i slična jednostavna jela koja se pripremaju i uslužuju na jednostavan i brz način, a koriste se za brzu konzumaciju).

4. Svaka ugostiteljska lokacija sastoji se od javne površine, drvene kućice, pripadajućih visokih stolova i priključka na električnu energiju. Ukoliko postoji potreba ugostiteljska lokacija se može dopuniti stolovima od strane najmoprimca, a koji su izrađeni prema propotipu stolova koji se daju na korištenje.

5. Ugostiteljski objekti obavezno moraju pružati svoje usluge od 11. -13.09.2020. godine. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata bit će u skladu s programom manifestacije i mjerama prevencije širenja bolesti uzorokovane virusom COVID-19. Svaki ugostitelj kojem se temeljem Javnog poziva dodijeli ugostiteljska lokacija na manifestaciji 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2020. te o tome dobije pisanu obavijest i ugovor, dužan je pridržavati se radnog vremena.

6. Korisnici predmetnih površina nemaju pravo dodijeljene lokacije za obavljanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podnajam. Udruživanje je dozvoljeno uz konzultaciju s Organizatorom.

7. Lokacija: Park kralja Tomislava u Ogulinu.

8. Infrastruktura u ponudi za ugostiteljske djelatnosti: 2 drvene kućice (3*2 m2) + 4 visoka stola + električna energija.

9. Postavljanje i opremanje prostora započinje 10.09.2020. godine od 09:00 sati, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 11.09.2020. godine do 10:00 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno najkasnije 14.09.2020. godine do 09:00 sati.

10. Na dodijeljenim lokacijama neće biti dozvoljeno reproduciranje glazbe s razglasa ili sličnih audio uređaja u vrijeme odvijanja programa manifestacije. Reproduciranje glazbe u vremenu kada nema programa na pozornici može organizirati ugostitelj sam, ali na način da se pušta prigodna glazba i da sam pokrije troškove ZAMP-a. Bilo kakve animacijske, zabavne ili glazbene priredbe ugostitelj može provoditi jedino uz prethodnu suglasnost Organizatora pod uvjetom da to čini na svom ugostiteljskom prostoru i da sve troškove pokriva sam ugostitelj.

11. Posebne napomene:
– Na ugostiteljskim lokacijama nije dozvoljeno postavljati šatore za prostor usluživanja.
– Kućice na lokacijama nije moguće zamijeniti pokretnim prikolicama.
– Najstrože je zabranjeno postavljanje sponzorske infrastrukture te će takva infrastruktura će biti uklonjena.
– Ugostiteljima koji unajmljuju prostor za pružanje ugostiteljskih i jednostavnih ugostiteljskih usluga zabranjeno je postavljanje sponzorskih barskih stolova.
– Transport opreme (izuzev kućica) i uređenje prostora ugostitelji obavljaju u svojoj organizaciji i financiraju vlastitim sredstvima.
– Ne dozvoljava postavljanje televizijskih prijamnika radi praćenja bilo kakvog TV programa.

12. Organizator zadržava pravo izmjene radnog vremena ali najkasnije do trenutka potpisa Ugovora.

II. KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

1. Na ovaj Javni poziv za obavljanje ostalih komercijalnih djelatnosti i izlaganje /prezentaciju proizvoda/usluga na manifestaciji 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2020. mogu se prijaviti neprofitne udruge građana, (prednost kulturno umjetnička društva s područja Karlovačke županije), tradicijski obrti, domaće radinosti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge i svi koji se bave zanatskim i obrtničkim zanimanjima, a da su proizvodi primjereni manifestaciji. Izlagači mogu koristiti štand koji obavezno mora biti bogato popunjen i ukrašen u obavezne radne dane.

2. Svaka lokacija za ostale komercijalne djelatnosti se sastoji od javne površine, štanda i priključka na električnu energiju.

3. Ponuda na štandovima mora biti aktivna 12.09.2020. godine u vremenskom razdoblju od 10:00-12:00 sati i od 16:00-20:00 sati. Svaki korisnik kojem se temeljem Javnog poziva dodijeli lokacija na manifestaciji 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2020. te o tome dobije pisanu obavijest i ugovor, dužan je pridržavati se radnog vremena.

4. Korisnici predmetnih površina nemaju pravo dodijeljene lokacije ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podnajam/korištenje. Udruživanje je dozvoljeno uz konzultaciju sa Organizatorom.

5. Na svim dodijeljenim lokacijama neće biti dozvoljeno reproduciranje glazbe s razglasa ili sličnih audio uređaja u vrijeme odvijanja programa na pozornici. Bilo kakve animacijske, zabavne ili glazbene priredbe korisnik može provoditi jedino uz prethodnu suglasnost Organizatora pod uvjetom da to čini na svojoj lokaciji i da sve troškove pokriva sam ugostitelj (troškovi programa, tehnike, ZAMP,..).

6. Lokacija: Park kralja Tomislava u Ogulinu.

7. Infrastruktura u ponudi za ugostiteljske djelatnosti: 12 štandova.

8. Postavljanje i opremanje štandova započinje 11.09.2020. godine od 17:00 sati, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 12.09.2020. godine do 10:00 sati. Raspremanje štandova mora biti završeno najkasnije 12.09.2020. godine do 22:00 sata.

9. Posebne napomene:
– Ukoliko Organizator uoči da je štand naručen, a neiskorišten odnosno na njemu je izloženo nekoliko proizvoda, isti će biti uklonjen.
– Na lokacijama nije dozvoljeno postavljati šatore, razne paviljone, sponzorsku infrastrukturu, takva će biti uklonjena.
– Transport opreme (izuzev štandova) i uređenje prostora korisnici obavljaju u svojoj organizaciji i financiraju vlastitim sredstvima.
– Raspored prijavljenih korisnika na lokacijama radi Organizator.

10. Organizator zadržava pravo izmjene radnog vremena ali najkasnije do trenutka potpisa Ugovora.

III. NAČIN PRIJAVE

1. Javni poziv za korištenje lokacija i infrastrukture na manifestaciji 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2020. i ostalim događanjima provodi se podnošenjem online prijave https://forms.gle/oMUJtZnmLCPXg8fC9.

2. Prijava mora sadržavati:
– Ispunjenu online prijavnicu koja je sastavni dio ovog poziva, a koja se može ispuniti putem poveznice
– pravne osobe/ izvadak iz sudskog registra
– obrtnici / izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
– udruge / rješenje državne uprave
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva /rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva; rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
– domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti
– slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela
– potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga (HDLU, ULUPUH, …)
– kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)
– kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe
– Ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni).

3. Rok za prijavu je 04.09.2020. godine a odabir izlagača/ugostitelja za sudjelovanje na manifestaciji izvršiti će se do 07.09.2020. godine.

4. Prijavitelj je prihvatljiv ako ispunjava sve uvjete ovog Poziva i podnese prijavu kako se traži u ovom pozivu Prednost pri odabiru će imati oni prijavitelji koji:
– prilagode ponudu prigodi (tradicijski sajam),
– uključuju proizvode lokalnih OPG-ova i proizvođača i kulturno umjetničkih društava,
– imaju kreativnu prezentaciju,
– imaju primjerene cijene.

IV. DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne upite obratite se putem kontakt broja +385 99 6858 314 ili putem elektronske pošte na adresu pouogulin@ogulin.hr.

Skip to content