Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  REZULTATI JAVNIH POZIVA ZA PROGRAME POU OGULIN U 2023.

REZULTATI JAVNIH POZIVA ZA PROGRAME POU OGULIN U 2023.

Pučko otvoreno učilište Ogulin do 20. siječnja 2023. godine putem javnih poziva Ministarstva kulture i medija i Karlovačke županije ostvarilo je sufinanciranje od ukupno u visini od 2.081.493,68 / 276.261,69 EUR za programe u kulturi.
Na temelju prijava na na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija odobrilo je sufinanciranje pet programa Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u visini od 2.064.500,02 274.006,24 kroz sljedeće programe:
– Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, Programsko područje: Programi gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture: 2.000.000,02 HRK / 265.445,62 EUR
– 27. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2023., Programsko područje: Kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog): 37.500,00 HRK / 4.977,11 EUR
– Tiha (radionice i predavanja), Programsko područje: Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse: 10.000,00 HRK / 1.327,23 EUR
– Mali studio animiranog filma, Programsko područje: Vizualne umjetnosti: 7.000,00 HRK / 929,06 EUR
– Svi plešemo 2023.-priprema predstave “Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata”, inkluzivni program, Programsko područje: Dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti: 5.000,00 HRK / 663,61 EU
– Dramski studio POU Ogulin-priprema nove predstave “Zvjezdano putovanje”, ukrajinska književnica N. Nezhdana, Programsko područje: Dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti: 5.000,00 HRK / 663,61 EUR
– Lutkarski studio POU Ogulin-priprema novih lutkarskih predstava, Programsko područje: Dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti: 2.000,00 HRK / 265,45 EUR
Na temelju prijave POU Ogulin na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu Karlovačka županija odobrila je POU Ogulin sufinanciranje programa Lutkarski studio POU Ogulin u iznosu od 14.993,66 HRK / 1.990,00 EUR.
U nadležnom proračunu Grada Ogulina u 2023. godini za nastavak projekta Rekonstrukcija objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u Ogulinu osigurano je 3.390.525,00 HRK / 450.000,00 EUR dok je za ostale programe iz kulture i tehničke kulture osigurano 37.672,50 HRK / 5.0000,00 EUR. Ukupno za programe u kulturi i tehničkoj kulturi 3.428.197,50 HRK / 455.000,00 EUR.

Skip to content