Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  ISPRAVAK OBJAVLJENE INFORMACIJE

ISPRAVAK OBJAVLJENE INFORMACIJE

Temeljem članka 40. Zakona o medijima (Narodne novine, broj: 59/04, 84/11, 81/13, 114/22) Pučko otvoreno učilište Ogulin zatražilo je ispravak objavljene informacije u članku objavljenom na portalu OGULIN.EU pod nazivom “HDZ: Zašto Pučko učilište Ogulin čeka već pet godina isknjižavanje iz poslovnih knjiga?“ od dana 8.3.2023. U nastavku teksta dostavlja se ispravak objavljene informacije i traži se objava istoga bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi uz naslovnu fotografiju i tekst u nastavku.
ZAŠTO JE POU OGULIN OD 2009. DO 2018. GODINE ČEKALO USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O MUZEJIMA?
Nakon provedenog nadzora Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji u 2013. utvrđeno je da Pučko otvoreno učilište Ogulin (u daljnjem tekstu POU Ogulin) i Grad Ogulin u skladu sa Zakonom o muzejima (Narodne novine, broj: 142/98, 65/09) nisu izvršili izdvajanje muzeja u roku od dvije godine nakon stupanja navedenog zakona na snagu, točnije do 2011. godine. Nadalje navedeni Ured od 2013. do 2015. godine devet puta zatražio je i Grad i POU Ogulin za dostavljanje dokumentacije i usklađivanje no isto je na temelju https://ogulin.hr/oldsite/dokumenti/170308-s23-6b.pdf pokrenuto tek 11.4.2017. kada je na sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina donijeta Odluka o izdvajanju Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava POU Ogulin, a potom i Odluka o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin u kojem je imenovana Nikolina Luketić Delija za privremenu ravnateljicu muzeja i istoj je dan rok od 270 dana da izvrši sve radnje za početak rada muzeja. Navedena je do isteka dužnosti privremene ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin imala više od 270 dana da sve pripremi no nije uradila ništa.
1.1.2018. s radom je započela nova ravnateljica u POU Ogulin, a 1.4.2018. nova ravnateljica u Zavičajnom muzeju Ogulin i iste do danas zbog nedostataka i nejasne dokumentacije nisu mogle odraditi postupak. Za bolje razumijevanje prilažemo i presliku ispisa Temeljnica 1-68 1.1.2016. s naznakom početno knjiženje „PROVJERITI ODKUD TO“ od 8.3.2016. i iznos dugovanja prema POU Ogulin od 68.327,5o HRK koji zaista je nerazumljiv podatak za novo vodstvo. Od siječnja u tijeku je postupak izvanrednog Popisa imovine, obveza i potraživanja POU Ogulin, a koji će rezultirati konačnim saznanjima o imovini, obvezama i potraživanjima ove ustanove.
Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja u ponovljenom postupku u siječnju 2018. utvrdilo je manjak štanda, 1 komad, te nekoliko prijenosnih računala iz čega se zaključuje da se imovina POU Ogulin koristila u osobne svrhe bez ugovornih obveza i naknade. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da poslovne knjige ne iskazuju točno stanje poslovanja ustanove, te da nije vođena amortizacija imovine, nejasna je bilanca. Uočene su i nepravilnosti u regulaciji radnog odnosa jednog radnog mjesta, fiktivno ugovaranje programa obrazovanja, ništetni ugovori, dvostruko financiranje (izvršen je povrat novca u državni proračun). Prilikom primopredaje koja je bila 2.1.2018. zaprimljen je Zapisnik uz Financijski plan i realizaciju za 2017. u kojem se navelo da je preneseni manjak iz 2016. godine bio 71.648 kuna, te da manjak za 2017. godinu iznosi 19.530,36 kuna. No, uvidom u dokumentaciju utvrđen je manjak od -103.707,82 kuna koji je zapravo bio još i veći, jer je s dobavljačima dogovoreno da se troškovi iz 2017. prenose u 2018. pa je tako taj trošak teretio navedenu godinu. POU Ogulin jednoj ustanovi 29.1.2018. moralo je kupiti i vratiti 1.267 l lož ulja jer u 2017. nije imalo sredstva za kupnju istoga.
Utvrđeno je i lažiranje Statuta i do 1.1.2018. nekoliko potvrđenih mandatnih razdoblja ravnateljice od strane Upravnog vijeće POU Ogulin i Gradskog vijeća Grada Ogulina bez ispunjavanja uvjeta natječaja. U uvjetima za ravnatelja postavljen uvjet bio je visoka stručna sprema društvenog smjera, a izabrana ravnateljica imala je visoku stručnu spremu humanističkog smjera iz čega se može zaključiti da čak ni namješten i lažan Statut također nije ispoštivan. Prema tumačenju Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu studij etnologije i filozofije pripadaju humanističkim područjima znanosti.
Vezano za projekt Rekonstrukcija objekta POU Ogulin, zatečeno stanje u višenamjenskoj dvorani, ili kinu, pri primopredaji 2.1.2018. je bilo prilično neočekivano, niski roh bau, goli zidovi, cigla, sve samo ne stanje kako je bilo rečeno, a to je da se samo trebaju ugraditi stolice. Nakon višenamjenske dvorane obišlo se i okolne prostore koji su bili u istom stanju. Po obilasku pristupilo se iščitavanju dokumentacije. Utvrđeno je da je na snazi Okvirni sporazum i provedena javna nabava u iznosu od 10 mil kn bez cjelovitog opremanja. Projekt je iz 2015., na gradilištu oprema iz 2009. za koju se ne zna u kakvom je stanju i je li sva na stanju, stolice na prvom katu Zavičajnog muzeja Ogulin (209 kutija u kojima se, prema izvješću nadzora, ne zna jesu li svi dijelovi). U to zatečeno stanje prema dostupnoj dokumentaciji utrošeno je bilo oko 17,3 mil kn. Iz navedenih razloga pozvan je sudski vještak koji je preporučio da se zbog sumnji da su se u prethodnom periodu događale aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonskim propisima elaborat osiguranja dokaza POU Ogulin izradi preko suda. U skladu s istim podignute su kaznene prijave 3.5.2018. godine. Tijekom provedbe projekta rekonstrukcije naišlo se na probleme nekvalitetno izvedenih radova do 1.1.2018. godine te je uslijedila njihova ponovna izvedba (primjer: ponovno zavarivanje gledališta, postavljanje instalacija, nefunkcionalnosti i manjkavosti postavljenih i izvedenih sustava, krovište u iznimno lošem stanju, nepostojanje projektne dokumentacije iz prethodnih faza, nekvalitetna i netočna projektna dokumentacija, predimenzioniranje opreme i projektnog zadatka i slično). Prilikom izrade projektne dokumentacije 2015. za građevinsku dozvolu rekonstrukcije POU projektanti sprinkler instalacije imali su krivi ulazni podatak o mjerenju Q/H linije, točnije o količini i pritisku vode u vodoopskrbnoj mreži. Nastavno na isto projektirali su instalaciju bez sprinkler bazena, jer navedeni podaci koje su koristili garantirali su ispravnost projekta i instalacije bez bazena. Nakon što je instalacija završena 2021. i kad su se vršila mjerenja na istoj, mjerenja nisu zadovoljavala propisane i projektirane kriterije. Zaključeno je da je za potpunu funkcionalnost instalacije nužno izgraditi sprinkler bazen veličine koji će kompenzirati nedostatke količine i tlaka iz vodoopskrbne mreže. Zbog navedenog POU Ogulin pristupilo je izradi nove projektne dokumentacije i ishođenju Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole koju je i ishodilo u 2022. Ova nepravilnost uzrokovala je zastoju u projektu rekonstrukcije i troškove od nekoliko stotina tisuća HRK. Zatečeno i sadašnje stanje projekta možete vidjeti na https://ogulin-uciliste.hr/wpcontent/uploads/2021/09/rekonstrukcija_pouogulin_2018_2021.pdf.
Ovim putem naglašavamo javnosti da Grad Ogulin kao osnivač do 1.1.2018. nikada nije izvršio reviziju rada i poslovanja POU Ogulin i da je Hrvatska demokratska zajednica uvijek jednoglasno podržavala poslovanje POU Ogulin do navedenog datuma, a s time i sve gore navedene nepravilnosti koje su se do danas utvrdile u radu i poslovanju POU Ogulin. Ostale nepravilnosti dio su kaznene prijave radi Zlouporabe položaja i ovlasti čl. 291. st. 1. Kaznenog zakona i Povrede vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga čl. 248. st. 1. Kaznenog zakona i ne mogu se iznositi niti komentirati. Ovim putem izražavamo potpuno povjerenje u nadležne institucije i vjerujemo u njihov rad i djelovanje. Svako zlonamjerno i neodgovorno iznošenje lažnih činjenica javnosti obmanjuje istu i navedeno ne možemo podržati i ovim putem osim ispravka objavljene informacije molimo i za javnu ispriku zbog štete koja je nanesena POU Ogulin. Ovim putem POU Ogulin izražava žaljenje što Grad Ogulin nema kino, točnije višenamjensku dvoranu zbog koje su generacije od 2007. ostale bez prilike sudjelovanja i stvaranja svih vidova kulture. No, krivnju ne može preuzeti sadašnje vodstvo POU Ogulin niti stručni tim projekta rekonstrukcija objekta Pučkog otvorenog učilište Ogulin koji je preuzeo upravljanje 1.1.2018. već isti mogu postaviti pitanje prijašnje odgovornim osobama od početka rekonstrukcije objekta POU Ogulin do 1.1.2018. godine. Trenutno vodstvo POU Ogulin i Grada Ogulina uz pomoć stručnog tima za projekt rekonstrukcije savjesno i sigurno će privesti ovaj projekt završetku. Naša sadašnjost zna da svi sadašnji dionici rada i poslovanja POU Ogulin, njihova vizija, znanje, želja i snaga su ono što dokazuje da će budućnost biti baš onakva za koju trenutno POU Ogulin radi i za koju znamo da ju Ogulin zaslužuje.
S poštovanjem
ravnateljica
Blanka Poljak Franjković
Skip to content