Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POU OGULIN 2018. – 2021.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POU OGULIN 2018. – 2021.

Uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđeno je da je u projekt rekonstrukcija objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u Ogulinu do danas utrošeno 21,8 mil kuna. Prema dostupnoj dokumentaciji do 31.12.2017. godine utrošeno je bilo oko 17,3 mil kn. Ukupna površina objekta je 2.021,87 m2, a u funkciji je prema dostupnoj dokumentaciji 01.01.2018. godine bilo 498,13 m2 i prostor trgovine BIPA od 302,08 m2, koji je njihovo ulaganje. 02.01.2018. godine zatečeno stanje u prostorima koji su predmet rekonstrukcije bilo je goli zidovi od opeke, nepostojanje instalacija, prokišnjavanje krova, nedovršeno stepenište, nepostojanje AB ploče (deke) u jednom dijelu, neugrađena oprema iz 2009. godine, stolice u kutijama,… Uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđeno je da je na snazi Okvirni sporazum u iznosu od 10 mil kn bez opremanja prostora učionica, soba za soliste, garderoba, biljetarnice. Iz navedenih razloga pozvan je sudski vještak, radi izrade elaborata osiguranja dokaza, koji je utvrdio citiram: „Zbog sumnji da su se u prethodnom periodu događale aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonskim propisima elaborat osiguranja dokaza potrebno je odraditi preko suda.“ Kraj citata.

Uvidom u dokumentaciju i u stanje na gradilištu 03.05.2018. godine radi Zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291 st. 1. KZ i Povrede vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248 st. 1. KZ podignute su dvije kaznene prijave. Iste su dopunjene 19.06.2018. godine.

Od 01.01.2018. godine u rekonstrukciju objekta utrošeno je 4.569.624,27 kuna i nakon obavljenog tehničkog pregleda dijela građevine Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u srpnju 2019. godine izdana je Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba 708,01 m2 koji se odnose na podrumske prostore (dvorana za vježbu, garderobe, spremište, hodnici, WC-i s kupaonicom, stubište), prizemlje (tri sobe za soliste, hodnici, pretprostor višenamjenske dvorane, WC-i i izlazni hodnik), prvi kat (dvije učionice, stubište, ostava, hodnici, trakt s klima komorama, sprinklerom i rashladnikom), potkrovlje (učionica, hodnik, stubište i tavan bez namjene). Prostori su nakon dobivanja Uporabne dozvole opremljeni potrebnom opremom i redovito se koriste za provedbu programa Učilišta i drugih. Uređen je i dio višenamjenske dvorane koji se odnosi na građevinske i obrtničke radove, elektroinstalacije, vodovod i odvodnju, strojarske instalacije i sprinkler, odrađeni su radovi postavljanja sustava ventilacije na krovište, spuštanje rasvjetnog mosta i sanacija sustava grijanja.

Stolice su nabavljene 2016. godine, dopremljene 2017. godine i smještene na prvi kat Zavičajnog muzeja Ogulin, vrijednost ugovora iznosi ukupno 665.462,50 kuna, izvođač je tvrtka Brid d.o.o. Čakovec. U Mišljenju o pregledu – Nadzor na isporukom stolica, Broj: 013-021581-17 od 09.05.2017. godine, Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. je primopredaje stolica je naveden Zaključak citiram: „Ukupno je dostavljeno 209 kutija u kojima su pojedini dijelovi stolica. (…) Kako su stolice isporučene u dijelovima, ne može se govoriti o njihovoj kvaliteti jer nisu finalni proizvod, te danas nije moguće utvrditi da li će iz dostavljenih dijelova biti sastavljene sve 383 stolice. Količinu od 383 stolice bit će moguće potvrditi tijekom sastavljanja stolica i montaže u namijenjeni prostor. Analizom tlocrta dvorane s prikazom cijelog gledališta, ustanovljeno je da nedostaje jedno sjedalo i jedna završna stranica stolice, da bi se stolice mogle kompletirati.“ Kraj citata. Stolice su 2019. godine izmještene u izlazni hodnik POU Ogulin, njihova garancija od dvije godine je istekla. Ugradnja stolica predviđena je u Fazi XI. u skladu s Lokacijskom dozvolom.

Izvođač, tvrtka Suhomont d.o.o. iz Vinkovaca u 2020. godini zatražila je raskid Okvirnog sporazuma, i trenutno je u tijeku njegovo pripremanje. Nakon zahtjeva za okončanje pristupilo se izradi nove projektne dokumentacije, na kojoj je Investitor cijelo vrijeme inzistirao, a koja će zasigurno donijeti velike uštede koje se odnose prvenstveno na financije, uvođenje novih tehnologija i opreme, na energiju i energente. Po okončanju istoga predstoji raspisivanje javnog poziva za odabir novog ili novih Izvođača. Do okončanja radova prema Lokacijskoj i Građevinskoj dozvoli preostao je dio Faze X. i XI. koji se odnosi na završne radove i opremanje višenamjenske dvorane i scene.

Prilikom primopredaje 02.01.2018. godine zaprimljen je Zapisnik, Financijski plan i realizacija za 2017. godinu u kojima je navedeno negativno poslovanje Učilišta i da preneseni manjak iz 2016. godine iznosi 71.648 kuna, te da manjak za 2017. godinu iznosi 19.530,36 kuna. Daljnjim uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđen je manjak od 103.707,82 kuna koji je stvarno bio veći jer je s dobavljačima u 2017. godini dogovoreno da se troškovi iz 2017. godine prenose u 2018. godinu da trošak ne tereti 2017. godinu. Utvrđeno je da ustanova nema Plan inventarskih brojeva, Povjerenstvo za popis imovine utvrdilo je manjak opreme koji se odnosi na jedan štand te nekoliko računala. Navedenu opremu su privatne fizičke osobe dostavile drugim ustanovama i organizacijama, a koje su o povratu obavijestile POU Ogulin. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da poslovne knjige ne iskazuju točno stanje poslovanja ustanove, nije vođena amortizacija imovine, nejasna je bilanca. Uočene su nepravilnosti ugovora o radu jednog radnog mjesta, fiktivna ugovaranja, dvostruko financiranje, preknjižavanja i knjiženja na datum 1.1.2018. godine, kada kao fiskalno odgovorna osoba nisam bila nazočna, pozajmice drugim pravnim osobama, plaćanje najma prostora radi održavanja proba drugih pravnih osoba, veliki broj prekovremenih sati koji su se vodili u danima, problematika Statuta i ostalo.

FOTO ALBUM

 

Skip to content