Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  POZIV ZA PREDAJU PONUDA PREDAVAČA U PROGRAMU PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU, PREDMET MATEMATIKA, NIŽA I/ILI VIŠA RAZINA

POZIV ZA PREDAJU PONUDA PREDAVAČA U PROGRAMU PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU, PREDMET MATEMATIKA, NIŽA I/ILI VIŠA RAZINA

Pučko otvoreno učilište Ogulin objavljuje poziv za predaju ponuda za predavača u programu Priprema za državnu maturu, predmet matematika – niža i/ili viša razina. Kandidati prema navedenom nastavnom planu i programu moraju zadovoljiti kadrovske uvjete u skladu s člankom 105. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te poželjno je da imaju iskustvo u radu u srednjoj školi. Ponude sa životopisom, preslikom diplome, domovnice i rodnog lista, molimo poslati ili dostaviti osobno na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, Ogulin ili putem elektronske pošte na adresu obrazovanje@ogulin-uciliste.hr od 21. do 28. listopada 2022. godine. U ponudi molimo naznačiti za koju razinu se ista dostavlja.

Skip to content