Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  KRITIČKI PRIJATELJ(I)

KRITIČKI PRIJATELJ(I)

Potaknuti dosadašnjom izvrsnom suradnjom Pučko Otvoreno Učilište Dr. Ante Starčeviić i Pučko otvoreno učilište Ogulin uspostavili su još jedan vid suradnje početkom provedbe projekta Kritički prijatelj. Navedeni projekt obuhvatit će proces uspostavljanja i poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete obje ustanove, a na temelju Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete, Zakona o pučkim otvorenim učilištima, Zakona o javnim ustanovama, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja – ESG-ji te na zajedničkim načelima kvalitete koja su formulirana na temelju ISO načela upravljanja kvalitetom i UNESCO-vim smjernicama za priznavanje, validaciju i akreditaciju ishoda neformalnog i informalnog učenja (UNESCO Institut za Cjeloživotno učenje, 2012)., Zakona o obrazovanju odraslih, Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju, Priručnika za unutarnje osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih Smjernice, područja i alati za samovrednovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz promoviranje aktivne uloge svih dionika obrazovnog procesa te posebice aktivno poticanje angažiranosti polaznika i sudionika programa u sustavu osiguravanja kvalitete, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te ostale relevantne zakonske regulative kao i razmjenu iskustava, znanja i projekata svih dionika navedenih ustanova.

Skip to content