Pučko otvoreno učilište Ogulin.

Možda Vam se svidi

Image Alt

Pučko otvoreno učilište Ogulin

  /  Općenito   /  JAVNI POZIV ZA USTUPANJE ŠTANDOVA ZA OBAVLJANJE KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE 26. SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO 2022.

JAVNI POZIV ZA USTUPANJE ŠTANDOVA ZA OBAVLJANJE KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE 26. SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO 2022.

Pučko otvoreno učilište Ogulin
Trg Petra Stipetića 1
47300 Ogulin
URBROJ: 2133/60-01-22-48/21
Ogulin, 20.5.2022.
JAVNI POZIV ZA USTUPANJE ŠTANDOVA ZA OBAVLJANJE KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE 26. SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO 2022.
Predmet javnog poziva je izdavanje dozvole za korištenje štandova, bez naplate najma, za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti na manifestaciji 26. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2022. 5.6.2022. godine Iskaz interesa i odabir za besplatno korištenje lokacije i infrastrukture se provodi podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta kako slijedi:
I. KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
1. Na ovaj Javni poziv za obavljanje ostalih komercijalnih djelatnosti i izlaganje /prezentaciju proizvoda/usluga na manifestaciji 26. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2022. mogu se prijaviti neprofitne udruge građana, (prednost kulturno umjetnička društva s područja Karlovačke županije), tradicijski obrti, domaće radinosti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge i svi koji se bave zanatskim i obrtničkim zanimanjima, a da su proizvodi primjereni manifestaciji. Izlagači mogu koristiti štand koji obavezno mora biti bogato popunjen i ukrašen u obavezne radne sate.
2. Svaka lokacija za ostale komercijalne djelatnosti se sastoji od javne površine i štanda.
3. Ponuda na štandovima mora biti aktivna 5.6.2022. godine u vremenskom razdoblju od 10:00-12:00 sati i od 15:00-20:00 sati. Svaki korisnik kojem se temeljem Javnog poziva dodijeli lokacija na manifestaciji 26. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2022. te o tome dobije pisanu obavijest i ugovor, dužan je pridržavati se radnog vremena.
4. Korisnici predmetnih površina nemaju pravo dodijeljene lokacije ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podnajam/korištenje. Udruživanje je dozvoljeno uz konzultaciju sa Organizatorom.
5. Na svim dodijeljenim lokacijama neće biti dozvoljeno reproduciranje glazbe s razglasa ili sličnih audio uređaja u vrijeme odvijanja programa na pozornici. Bilo kakve animacijske, zabavne ili glazbene priredbe korisnik može provoditi jedino uz prethodnu suglasnost Organizatora pod uvjetom da to čini na svojoj lokaciji i da sve troškove pokriva sam izlagač (troškovi programa, tehnike, ZAMP,..).
6. Lokacija: Trg Petra Stipetića, Ogulin
7. Infrastruktura u ponudi za ugostiteljske djelatnosti: 10 štandova.
8. Postavljanje i opremanje štandova započinje 5.6.2022. godine od 7:00 sati, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 5.6.2022. godine do 10:00 sati. Raspremanje štandova mora biti završeno najkasnije 5.6.2022. godine do 22:00 sata.
9. Posebne napomene:
– Ukoliko Organizator uoči da je štand naručen, a neiskorišten odnosno na njemu je izloženo nekoliko proizvoda, isti će biti uklonjen.
– Na lokacijama nije dozvoljeno postavljati šatore, razne paviljone, sponzorsku infrastrukturu, takva će biti uklonjena.
– Transport opreme (izuzev štandova) i uređenje prostora korisnici obavljaju u svojoj organizaciji i financiraju vlastitim sredstvima.
– Raspored prijavljenih korisnika na lokacijama radi Organizator.
10. Organizator zadržava pravo izmjene radnog vremena ali najkasnije do trenutka potpisa Ugovora.
II. NAČIN PRIJAVE
1. Javni poziv za korištenje lokacija i infrastrukture na manifestaciji 26. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2022. provodi se podnošenjem online prijavnice https://forms.gle/jVfxPvrwqek8Yeqy5,
2. Prijava mora sadržavati:
– Ispunjenu online prijavnicu koja je sastavni dio ovog poziva, a koja se može ispuniti putem poveznice
– pravne osobe/ izvadak iz sudskog registra
– obrtnici / izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
– udruge / rješenje državne uprave
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva /rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva; rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
– domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti
– slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela
– potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga (HDLU, ULUPUH,….)
– kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe
3. Rok za prijavu je 25.5.2022. godine, a odabir izlagača za sudjelovanje na manifestaciji izvršit će se do 26.5.2022. godine.
4. Prijavitelj je prihvatljiv ako ispunjava sve uvjete ovog Poziva i podnese prijavu kako se traži u ovom pozivu Prednost pri odabiru će imati oni prijavitelji koji:
– prilagode ponudu prigodi (tradicijski sajam),
– uključuju proizvode lokalnih OPG-ova i proizvođača i kulturno umjetničkih društava,
– imaju kreativnu prezentaciju,
– imaju primjerene cijene.
III. DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne upite obratite se putem kontakt broja +385 99 6858 314 ili putem elektronske pošte na adresu pouogulin@ogulin.hr.
Skip to content